Tuesday, 30 December 2008

Het jaareinde - The end of the year

Ook vandaag, 30 december 2008 begon de dag weer met een stralende lucht, het vroor licht, ergens rond de -3° C, en het was windstil. Al met al een prachtige dag om weer eens een flink stuk te gaan lopen. Deze keer heb ik gekozen voor " Het Zwanenwater", het natuurgebied aan de rand van het dorp waar ik woon, Callantsoog.

Also today December 30, 2008 the day began with bright sunlight and a blue sky and it froze light, somewhere around -3° C, and there was no wind. Altogether a beautiful day to go out for a long walk. This time I had chosen for "Het Zwanenwater" probably best translated in "The Swan Lake", which is a protected nature area at the edge of the village where I live, Callantsoog.


Na maandenlang veel te veel thuis te hebben rondgehangen is dit misschien weer een begin om wat rond te trekken en te ontspannen. Op mijn wandeltocht door dit mooie natuurgebied, klom ik naar boven op een duin om vandaar een mooi overzicht te krijgen op het "eerste water". In dit gebied zijn twee grote plassen waar vooral vogels een rustige plek vinden. Aan de andere kant van het duin waar ik stond, was ook het "tweede water" te zien.

After months hanging around at home, this was perhaps the moment for a new start for going outdoors to relax. On my wandering through this beautiful nature area, I climbed on a dune from where I had a beautiful view on the "first puddle". There are two large fens where especially birds find a save area. At the other side of the dune on which I stood I could also see the "second puddle".


De plas was wel bevroren maar of het ijs dik genoeg was om er over te schaatsen dat weet ik niet. Ik ben dat maar niet gaan proberen. Deze plek kwam mij wel bekend voor uit vroeger jaren, toen de winters nog streng waren. In de jaren '60 kon je hier nog vrij schaatsen, ik kan mij tenminste herinneren dat ik hier heb rondgereden. Ik weet eigenlijk niet of dat tegenwoordig nog zomaar kan.

The water had been frozen but I don't know if the ice was strong enough to skate on. I didn't try to find out. I remember this place from former years, where the winters were really cold. In the early '60s we could skate here free, I remember that I made my rounds here at that time. Actually I don't know whether it is allowed to skate here nowadays. The world has been changed.Hoe laag de zon staat in deze tijd van het jaar en het het tijdstip rond 11 uur 's morgens, is te zien op deze foto. Op de foto er naast is de toegang tot de observatiehut te zien. De loopbrug is over het water gebouwd en afgeschermd door deze rietschermen om de vogels niet af te schrikken. Aan het einde van deze brug is de hut te zien waar ook informatie over de vele vogels is te vinden. Alleen in deze tijd van het jaar houden de vogels zich schuil en zijn nauwelijks zichtbaar.

On this photo you can see how low the sun stood in this time of the year around 11:00 in the morning. On the next photo there you see the entry to the birds observation hut. The bridge has been built over the water and separated by reed screens not to frighten the birds. (please, send me the correct words, I guessed this line :-) At the end of the bridge is the hut where also information about the many birds can to be found. Only in this time of the year, the birds hide and are scarcely visible.


Je kunt je omgeving bekijken vanuit verschillende gezichtspunten. Ik houd er wel van om een totaalbeeld te zien van de omgeving waarin ik ben, maar ik heb ook wel oog voor de kleine details. Als je even de moeite neemt om te bukken dan zie je hoe mooi de structuur is van rijp. Al die fijne ijskristallen zijn toch prachtig om te zien.

You can look at your surroundings from different perspectives.Mostly I prefer to see a total image of the surroundings in which I am, but I have also an eye for small details. For me it is just looking at the ground to see the fine structure of frost. All those little ice crystals are really beautiful.

En met deze overpeinzingen, lopen we over de brug het nieuwe jaar 2009 in. Een nieuwe periode tegemoet die hoop geeft op betere tijden. Zo gaat het elk jaar.... Het jaar dat we achter ons laten heeft tegenslagen en verdriet gekend, maar ook veel geluk en plezier gebracht. Een jaar met goed en met slecht nieuws ligt achter ons. Vol goede moed en vertrouwen maken we een nieuwe start met goedbedoelde voornemens zoals; we gaan afvallen, we stoppen met roken, we zullen lief zijn voor elkaar enzovoort. Ik hoop dat het een gezond en succesvol jaar wordt voor iedereen en dat alle mooie dromen werkelijkheid zullen worden.

And with these musings, we walk over the bridge into the new year 2009. A new period with hope for better times in front of us. The same thoughts and wishes as each year.... The year we leave behind us had setbacks and sorrow, but brought also a lot of luck and fun. A year with good and bad news lies behind us. We are prepared with trust for a new start, with well meant resoles such as; we will slim, we stop smoking, we will be dear for each other etcetera..... I wish for everybody a healthy and successful year and love. I hope that all your beautiful dreams will become reality.

Gelukkig Nieuwjaar!

Happy New Year!