Monday, 1 December 2008

De onvergetelijke leraar - The unforgetable teacher

Er zijn van die momenten dat herinneringen boven komen uit mijn jeugd, uit de tijd dat ik een jongetje was en op die leeftijd eigenlijk al veel te veel narigheid had meegemaakt. Veel vervelende herinneringen uit de tijd van de tweede wereldoorlog en de jaren die daarop volgde. Ook komen goede herinneringen boven drijven, bijvoorbeeld over mensen die van grote betekenis voor mij zijn geweest zoals leraren op de lagere school.

There are moments where memories of my youth come back, memories from the time that I a was a schoolboy, boring memories during the WWII and the first years after the war. It was a time where I, as a little boy, experienced too many difficulties for my age. I have also good memories, of teachers from the elementary school teachers who have been of tremendous importance to me.

Regelmatig komt één leraar uit het zevende leerjaar steeds terug in mijn herinnering, meester Koudijs. Deze leraar heeft mij zoveel waardevolle kennis bijgebracht die mij altijd is bijgebleven. Een leraar die op de eerste plaats heel boeiend kon vertellen over een onderwerp en dat tot in detail begrijpelijk kon uitleggen. Als hij ging vertellen, dan hing iedereen aan zijn lippen om maar niets te missen van wat hij zei. Daarna kreeg de klas meestal een opdracht om zelf allerlei kennis en gegevens op te zoeken in tijdschriften en kranten. Ik herinner mij dat we foto's en tekeningen moesten uitknippen en daar compilaties van moesten te maken. Juist door al die kennis zelf op te zoeken en te verzamelen is mij heel veel bijgebleven en heb ik veel geleerd van die manier van kennis verzamelen. Het werkt zelfs nu op mijn zeventigste jaar nog door.

One of those important teachers was master Koudijs who was a teacher in the seventh year of the basic school, he is always the first teacher I remember. This teacher has taught me so much valuable knowledge which I use every day. A teacher who in the first place could tell quite attentive about a subject and could explain difficult things in understandable language. When he was speaking, then everybody was quiet and we listened carefully to what he had to say, we wouldn't miss a word of what he said. It's the truth... in-imaginable these days :-). After the lesson the class got most of the time a task to seek and collect all sorts of knowledge and data in periodicals and newspapers. I remind myself that we had to clip photographs, drawings and pictures to make a compilation of them to finish the story and make it complete. Just by seeking and collecting knowledge by ourself we kept up and learned a lot in this manner. I'm still learning this way and it is still working even now, while I'm in my seventieth year.

Ik herinner mij onderwerpen over de “Uiver”, een DC 2 vliegtuig van de KLM dat de race naar Melbourne in Australië won in 1934, daarna volgde een onderwerp over de eerste transportvliegtuigen die in de stratosfeer vlogen. We leerden van alles over het Paaseiland en de vreemde beelden die daar stonden en waarvan de herkomst nog steeds een raadsel is. Zo verzamelden we ook gegevens over prachtige cruiseschepen uit die na-oorlogse tijd bijvoorbeeld over de “Nieuw Amsterdam” en de “Rotterdam” van de Holland – Amerika Lijn

I remind myself subjects about the "Uiver", a DC 2 airplane of the KLM that won the race to Melbourne in Australia in 1934, followed by an item about he first transport airplanes that flew in the stratosphere. We learned everything about Easter Island and the strange statues there, which are still a riddle. We collected for instance information about the beautiful cruisers SS "New Amsterdam" and the SS "Rotterdam" of the Holland-America Line.

Meester Koudijs vertelde over zijn eigen grote hobby, het verzamelen van postzegels. Trots liet hij in de klas zijn bijzondere exemplaren zien en vertelde daarbij de achtergronden van de zegels. Daardoor werd deze hobby zo interessant, achter elk zegeltje zat een prachtig verhaal. En zo heeft deze leraar in 1 schooljaar een onuitwisbare indruk op mij gemaakt, ruim 60 jaar levende herinneringen aan een bijzonder mens uit mijn schooljaren. Ik vraag mij af wie mij zal herinneren na zoveel jaar :-)

Master Koudijs told about his own hobby, collecting post stamps. He proudly showed us his particular specimens and told us about the backgrounds of the stamps. Because of these background stories became this hobby so interesting, behind each stamp was a beautiful narration concerning people, places, countries, happenings and so on. And so this teacher has made an incredible impression on me during 1 school year, he is a living memory for more than 60 years now. I wonder who will remember me over so many years :-)