Sunday, 14 December 2008

Windows Live Beta Discovery

Nu ik meer tijd heb vrijgemaakt, ben ik begonnen aan een ontdekkingsreis door de vele nieuwe programma's van Windows Live (Beta). Bij aanvang was het werkelijk een puinhoop en moest ik de schaarse en soms ingewikkelde uitleg twee of drie keer goed lezen en dan nog begreep ik het niet altijd. Tot ik op een zeker moment besloot om mijn oude Hotmail account op te heffen en alles wat daarmee verband hield ook helemaal te laten verwijderen op de Windows server. Daarna heb ik een geheel nieuw Live account geopend en heb daarmee een totaal nieuwe omgeving gecreëerd.

Now I have more time, I started a discovery journey through the new programs of Windows Live (Beta). When I started it was really an heap of rubble and I had to find my way through the scarce and sometimes unclear explanations I had to read them two, sometimes three times and then I still did not always understood the meaning of it. At a certain point I decided to give up my old Hotmail account and everything what was linked with that account. I removed it entirely from the Windows server. Afterwards I have opened a complete new Live account and with that account I have created a totally new surroundings.

Op onderstaande links is de nieuwe Beta versie van Windows Live te downloaden en nadat ik die geïnstalleerd had begon de ontdekkingsreis. Gaandeweg werd mij duidelijk wat alle mogelijkheden zijn en ik moet eerlijk toegeven dat het er veel zijn en dat de samenhang tussen de Live programma's echt goed werken. De moeilijkheid zit hem voornamelijk in de gewenning aan het oude principe. Het maken van die overstap naar een nieuwe, onbekende omgeving maakt wat onzeker, maar mijn advies is dan: "Gewoon doorgaan en blijven uitproberen".


http://download.live.com/?mkt=nl-nl

On the mentioned links you may download the new beta versions of Windows Live and after I had installed them my discovery travel started. Gradually became clear to me what all possibilities are and I must admit honestly there are a lot and the consistency between Live programs work really well. The present difficulty is mainly the familiarization to the new principle. Making the turn from the old principles to the new, unknown surroundings makes somewhat uncertain, but my recommendation is: "continue and remain trying".

http://download.live.com/?mkt=us-us

Ik hoop dat ik nog een paar medegebruikers zover kan krijgen om mee te doen in deze Live omgeving en enkele interessante nieuwigheidjes volledig uit te werken.

Hier is de link naar mijn Live Space waar je het resultaat kunt zien van enkele mogelijkheden

http://cid-0bd8e2948aeb51f5.spaces.live.com/default.aspx?sa=55579125Fijne dag verder.


I hope to find a few users to participate and to work out the new interesting possibilities in these entirely new "Live" surroundings. If you're also interested in the working of the Beta Live programs, Join me in our Network. :-)


Here is the link to my Windows Live Space (Beta) where you can see a result of what is possible:

http://cid-0bd8e2948aeb51f5.spaces.live.com/default.aspx?sa=55579125

Have a nice day.