Sunday, 12 July 2009

Vlootdagen - Fleet Show 2009 Den Helder

Fregat (Frigate) F 803 "Hr. Ms. Tromp" en Fregat (Frigate) F 831 "Hr. Ms. Van Amstel"

Zaterdag 11 juli 2009 begon de dag eerst onheilspellend met donkere wolken gepaard gaand met regen en wind, maar geleidelijk aan werd het weer beter en brak de zon door. Gauw mijn spullen bij elkaar geraapt en naar Den Helder gereden waar drie dagen lang de "Open Dagen" werden gehouden op de "Nieuwe Haven" van de Koninklijke Marine. Dit weekend trokken ongeveer 130.000 bezoekers naar dit evenement om met eigen ogen te zien wat de Marinemensen zoal doen in vredesmissies en om te kijken naar het materieel wat hen ter beschikking is gesteld.

Eens in de paar jaar ga ik daar ook weer eens kijken en denk dan terug aan de jaren '50 en '60 toen ik zelf ook bij de Marine zat. Raar eigenlijk dat je die tijd nooit meer uit je hoofd kan zetten.


Saturday, July 11, 2009 started ominous with dark clouds, rain and wind, but gradually the weather became better and the sun appeared from behind the dark clouds.

Rapidly I picked up my stuff and went to Den Helder where for three days (long weekend) the " Open Days" were on the " New Port" of the Royal Dutch Navy. This weekend approximately 130,000 visitors came to this event to see with their own eyes what Navy people do in peace missions and to look at to material what has been made available for them.Fregat F334 "Hr. Ms. Van Galen"

In november 2009 wordt het schip overgedragen aan Portugal waar het wordt omgedoopt tot de "D. Francisco de Almeida".

In November 2009 the ship will be transferred to Portugal where it is renamed to " D. Francisco the Almeida".


"L 801 Johan de Witt"
Amfibisch transportschip, gebouwd in 2003 bij Scheepswerf Galatz in Roemenië.

Amphibious transport ship, built in 2003, at Galatz Shipyard in Romania.


Twee van de vier Onderzeeboten van de Walrusklasse.

Welke twee dit zijn weet ik niet meer, maar de respectievelijke namen zijn:
"Hr. Ms. Bruinvis" (Porpoise)
"Hr. Ms. Dolfijn" (Dolphin)
"Hr. Ms. Walrus" (Walrus)
"Hr. Ms. Zeeleeuw" (Sea Lion)

I forgot the names of these two submarines of the Walrus Class, but the respective names are mentioned under the photo.


Heel bijzonder vond ik de verzameling oude Amerikaanse en Canadese legervoertuigen uit de tweede wereldoorlog. Deze voertuigen zijn voornamelijk in het bezit van particulieren. Deze verzamelaars hebben een vereniging opgericht en komen bij dagen als deze met hun voertuigen samen om ze te tonen aan het publiek. De voertuigen zijn voortreffelijk onderhouden en zien er geweldig verzorgd uit.

This is a very particular collection of old American and Canadian army vehicles, used during the second world war. These vehicles are properties of individuals. These collectors have founded an association and meet each other regularly at days like these ones and come together to show their vehicles in public. The vehicles look like new and have been maintained excellently and have been looked after very well .


Gevechtsvoertuigen als deze hierboven en natuurlijk de Jeep kan ik mij nog wel herinneren van vroeger toen ik een jochie van 7 jaar oud was. Dit was pure nostalgie.

I can remember war vehicles like these and of course above all I still remind the Jeep from former days where I was a lad of 7 years old in 1945. This is pure nostalgia, looking back in a lifetime.


En dan deze onvergetelijke truck, waarvan er tijdens de bevrijding een flink aantal in de kop van Noord-Holland rondreden met Canadezen achterin de laadbak die snoepgoed en sigaretten uitdeelden.

And then this unforgettable truck, of which during the liberation days a considerable number drove in North-Holland with Canadian soldiers on the loading platform, distributing candies for the children and cigarettes for adults.


Hoe ze aan die oude Amerikaanse uniformen kwamen weet ik niet. In een korte ceremonie werd getoond hoe de Amerikaanse vlag werd opgevouwen bedoeld als eerbetoon aan al de soldaten die tijdens D-Day en later zijn omgekomen voor onze vrijheid.

I don't know how, or from whom they got these old American uniforms. In a short ceremony was shown how the American flag became folded and was meant as tribute to the soldiers who have perished during D-day and later for our freedom.


Maar natuurlijk was er ook volop gelegenheid om naar vrolijke muziek te luisteren. Deze muzikanten trokken volop de aandacht van veel bezoekers die de tijd namen om even te luisteren naar die bijzondere instrumenten. Ik herken de trombone, trompet, banjo, wasbord en tambourijn, maar in dat enorme blaasinstrument dacht ik een bas-saxofoon te herkennen, maar zeker ben ik daar niet van. Dat ding is bijna net zo groot als de man die het bespeelt. :-)

But of course there was also in abundance time for lively music. These musicians attracted the attention of many visitors who took time to listen to those particular instruments. I recognized the trombone, trumpet, banjo, wash-board and tambourine, but in that enormous instrument I thought to recognize a bass saxophone, but I'm not certain of that. That thing is almost as large as the man who plays it. : -)In de middag werd er nog een heel programma afgedraaid met demonstraties. Met snelle landingsvaartuigen, helicopters en speedbooten werd getoond hoe bepaalde acties kunnen worden uitgevoerd. Ook bijzonder was de prestatie van 5 of 6 mariniers die met hun kajak in 8 dagen tijd een afstand van 380 km hadden afgelegd om geld in te zamelen voor het Emma Kinderziekenhuis in te zamelen. In totaal had dit € 5.000,00 opgebracht. Een prachtige prestatie en een geweldig resultaat

In the afternoon an extensive program with demonstrations was planned with marines, fast landing vessels, helicopters and speedboats they showed how certain quick actions can be carried out. Also particular was the performance of 5 or 6 marines who paddled over rivers and canals with their kayaks, in 8 days a distance of 380 km from Maastricht to Den Helder to collect money for the Emma child hospital. In total they earned the sum of € 5,000.00. A splendid performance and a very good result.