Sunday, 3 January 2010

JufoAanstaande zaterdag, 9 januari wordt Jufo 12 jaar oud. Voor een Duitse Herder is dat een respectabele leeftijd. Ondanks deze leeftijd en de lichamelijke gebreken die zijn ontstaan, geniet zij nog volop van dit leven. Zij is onze beste vriend en heeft jarenlang lief en leed met ons gedeeld. Wij zijn haar dankbaar voor haar onvoorwaardelijke trouw en de vele uren die zij met ons is opgetrokken. Ze kan luidruchtig zijn, maar daar schijnt iedereen al aan gewend te zijn en het te accepteren. :-)

Next Saturday, January 9 then it is Jufo's birthday then she is 12 years old. For a German Shepherd is that an high age. Despite her age and the infirmities of old age, she enjoys this life. She is our best friend and has shared many years with us in joy and sorrow. We are grateful for her unconditional loyalty and for the joyful time she shared with us. She can be noisy, but it seems that everybody has accepted that habit. :-)Dat het leven nog de moeite waard en leuk is, dat laat ze uit alles blijken. Spelletjes met een bal, een oude sok of versleten sloffen doen haar ogen twinkelen en geven haar energie. En nu er weer sneeuw ligt is het helemaal dolle pret. Jufo geeft ons altijd een goed gevoel, zij maakt mij rustig en verdraagzaam, terwijl ik dat van nature helemaal niet ben. Dus laten we zeggen dat ze een goede invloed op mij heeft.

With everything she does she shows us that life is amusing and worth to live. When she plays with a ball, an old sock or a worn out shoe then her eyes begin to twinkle and she gets energy from the game. And now in the snow she has such great fun. Jufo has given us always a good feeling, she makes me calm and tolerantly, while I am not by nature. So, let's say that she has a positive influence on me.
s' Morgens bij het opstaan kijk ik altijd eerst uit het raam om te zien wat voor weer het is. Deze ochtend vroor het licht en er was weer wat sneeuw gevallen. De maan stond in het Westen, hoog aan een heldere hemel. Terwijl ik dit alles opschrijf hebben wolken zich samengepakt waaruit nu gestaag sneeuw neerdaalt. En zo zie je maar weer dat de eenvoudige dingen ook te beschrijven zijn.

Mooie dag gewenst.

When I get up in the morning the first thing I always do, is looking outside to see what kind of weather it is. This morning it froze light and it had snown a bit. The moon stood in the Western clear sky. While I write this post, clouds packed together from which now fresh snow falls. And as you can notice one can write a few words about the most simple things.

Wish you a beautiful day.