Wednesday, 24 September 2008

Vigilance


Eindeloos geduldig bleef deze spin drie weken lang voor het raam van mijn kamer zitten, wachtend totdat er een prooi in zin web terecht zou komen. Het diertje (ik noem hem aangstaanjagende Harry), bewoog nauwelijks en kwam niet van zijn plaats. Als ik Harry niet verstoord had vanmorgen dan had hij daar nog veel langer gezeten en al die tijd zonder voedsel. Ik kreeg vanmorgen gewoon medelijden met hem en heb hem maar op de foto gezet om mij er aan te herinneren wat geduld oefenen en waakzaamheid kan betekenen.

With infinitely patience this spider sat three weeks long continuously on the same spot for the window of my room, waiting until a prey would arrive in its web. This animal (I'll call him Scary Harry), hardly moved and didn't leave its place. If I had not annoyed Harry this afternoon, then he sat still there and all the time without food. I got compassion with him and decided to photograph him to remind me what it means to practise patience and to be vigilant at the same time. In return I scared Harry with my camera and he left the place where he sat for weeks. Now I only see an empty web. Sad story eh? :-)

Goodbye Harry, I wish you a long and happy life.