Sunday, 28 September 2008

Unfinished Stories

Vrijdag 22 augustus 2008. Ik ga mijn verhaal over de Tall Ships niet afmaken. Het verhaal wordt veel te lang. Ik ga niet meer vertellen over de vele mooie schepen die ik heb gezien en ook niet over het Poolse schip Zawisza Czarny met de blinde bemanningsleden, die onder begeleiding alle werkzaamheden aan boord konden verrichten. Deze mensen hadden de tijd van hun leven.

Friday, August 22, 2008. I'm not going to finish the Tall Ships narration. The story becomes much too long. I'll no longer tell about the many beautiful ships I saw. I also won't say anything about the Polish ship Zawisza Czarny with mainly blind crew members. A blind crew who under accompaniment could perform all the work on board of the ship. These people had the time of their live.


Het verhaal over de grote en kleine schepen die in de Helderse haven hebben gelegen blijft onvermeld. Niets meer over Duitse, Noorse, Belgische, Britse, Franse, Poolse, Spaanse, Deense, Mexicaanse, Braziliaanse, Russische, Hollandse, Omaanse schepen die ik heb bewonderd van zo dichtbij. De grote Russische viermaster Sedov maakte veel indruk op alle bezoekers.

The story concerning the tall and small ships in the harbour of Den Helder remains in my memory. Not one word about German, Norwegian, Belgian, British, French, Polish, Spanish, Danish, Mexican, Brazilian, Russian, Dutch, Oman ships that I admired from so nearby. Most visitors were impressed by the tall Russian four master Sedov.Ik heb veel gezien tijdens een rondvaart op een reddingsboot door de Helderse haven zodat ik de schepen kon bewonderen vanaf het water.

I have seen a lot during a round trip through the harbour of Den Helder on a rescue boat. I admired the ships as seen from the water and they looked quite different from that point of view.
Zaterdag 23 augustus 2008. Ook zullen jullie nooit te weten komen hoe leuk het was om in zo'n bakje te stappen om van grote hoogte over Den Helder uit te zien.

Saturday, August 23, 2008. You will also never know how funny it was in such a box to see Den Helder from this height.Het leek mij wel leuk om vanuit dat hoge standpunt over het Marsdiep naar het eiland Texel te kijken en een panoramabeeld over de stad te zien. Het was nog vroeg en ik was op weg naar de Dijk om het uitvaren van de Tall Ships te gaan bekijken, dus ik kon nog wel even een paar rondjes meedraaien.

From that position I had a view over the water, called "Marsdiep", to the island Texel and a panoramic view over a part of the city. It was early in the morning and I was on my way to the Dike to watch the Tall Ships sailing away. There was time enough to make some rounds in this thing.


Duizenden mensen arriveerden per trein of met de auto en vanaf deze hoogte was het leuk om te zien hoe gedisciplineerd de mensen gebruik maakten van de oversteekplaatsen. Ieder baande zich een veilige weg naar de Dijk om een leuk plekje te vinden met een mooi uitzicht over het Marsdiep.

Thousands of people arrived by train or by car and from this height I could see how disciplined people used the crossings. Each person on their way to the Dike to find the best spot with a beautiful view over the Marsdiep.Plotseling klonk het geluid van een huilende sirene en kwam steeds dichterbij. Een ambulancemotor reed met hoge snelheid op het het kruispunt af waar ik stond te wachten om over te steken. De politie op dit drukke kruispunt kreeg duidelijk informatie door datgene wat verderop gebeurd was en keken in de richting waarin de motor-ambulance was verdwenen. De eerste toeschouwers op de Dijk keken ook in dezelfde richting.

Suddenly the sound of a howling siren. An ambulances motorcycle approached the crossing with high speed where I was waiting to cross the road.The police at this busy crossroads got obvious information over what was going on and were looking in the direction where the motorcycle disappeared. The first spectators, on the Dike looked also in the same direction.


Terwijl aan de landzijde van de Dijk de mensen toestroomden en probeerden een glimp op te vangen over iets dat op de rijweg was gebeurd, vonden anderen aan de zeekant alvast hun favoriete plekje om straks naar het schouwspel op het Marsdiep te bekijken. Naarmate de tijd vorderde stroomde het aardig vol en keek men uit naar de eerste evenementen op het water.

While at the land side of the Dike people tried to catch a glimpse of something that happened on the road, others found meanwhile at the sea side of the Dike their favourite spot to look at the spectacle on the Marsdiep. As time progressed it became crowded and we looked at the first events at the water.
Als één van de eerste schepen vertrok het Russiche Tall Ship "Sedov", een imposant schip, maar het kwam niet helemaal tot zijn recht omdat de zeilen niet waren bijgezet, jammer dus.

One of the first ships that left was the Russian Tall Ship "Sedov", an imposing ship, but the people expected more and it was a little disappointing because she did not carry all sails.Om ondertussen het publiek op de Dijk te vermaken werden er demonstraties gegeven door de Koninklijk Marine Vliegdienst, Douane, Reddingsboten en Rijks Politie te Water. Er werd snel gevlogen en gevaren. Leuk om te zien was hoe met een helikopter gejaagd werd op een snelle speedboot. Je kon je voorstellen hoe zoiets gaat als achter smokkelaars wordt gejaagd.

Meanwhile the public on the Dike became amused by demonstrations given by the Royal Dutch Navy Air Force, Customs, Rescue boats and Police. They flew and ran very fast at high speeds. Nicely to see was how a helicopter hunted a fast speedboat. One could imagine how it goes when they hunt smugglers.
Het ene na het andere schip voer uit en paradeerde langs de duizenden toeschouwers op de Dijk. Niet alle schepen hadden de zeilen bijgezet, maar desondanks was het een mooi gezicht om ze voorbij te zien gaan tegen het decor van de vele kleine zeilboten en Texel op de achtergrond.

One ship after the other showed off along the thousands of spectators on the Dike. Not all ships carried their sails, but in spite of that it was a beautiful sight when they paraded against the scenery of the many small sail boats and the isle Texel in the background.


"STAVROS S NIARCHOS" London


" CUAUHTEMOCO" Mexico

"DE EENDRACHT" Holland


" CUAUHTEMOCO" Mexico

Saluutschoten vurend passeerde het Mexicaanse schip CUAUHTEMOCO het Nederlandse fregat "DE RUYTER" van de Kononklijke Marine. Ik had mij dus voorgenomen om het over al deze dingen niet meer te hebben en daar houd ik mij aan. Ik zeg niets meer.

The Mexican ship "CUAUHTEMOCO" fired a few salutes when she past the Dutch fregat "DE RUYTER" of the Royal Dutch Navy. I had the intention at the beginning of this blog to say nothing about the last two days of the Tall Ships Races 2008, but I wrote this by mistake,.... did I?