Friday, 12 September 2008

The Tall Ships Races 2008 (Part 3)Donderdag 21 augustus 2008. Hier ligt ze dan, de "TS ROYALIST", het schip dat ik zo mooi vond. Niet omdat het in afmetingen zo groot was, maar omdat ik de vorm zo mooi vind. Toen ik dichterbij kwam werd er aan dek gewerkt, ieder "bemanningslid" had een taak gekregen, zo werd er gepoetst en aan dek schoongemaakt. Op de achtersteven werd de vlaggenmast voor het vlaghijsen in orde gemaakt. Er werden wat capriolen uitgehaald om de touwen te ontwarren die in elkaar gedraaid zaten. Ik vertelde aan de stuurman, of misschien was het de kapitein, dat hun schip de vorige avond op TV was geweest in de nieuwsuitzending. En toen hij dat had doorverteld aan al die meiden die aan dek stonden, ging er een luid gejuig op. Ik zei al. dat het een vrolijke boel was op dit schip en er straalde zoveel plezier van de bemanning af.

Thursday, August 21, 2008. Here she is then, " TS ROYALIST" , the most beautiful ship in my opinion. Not because of the large dimensions, but because of her beauty. When I approached the ship I saw that every "crew member" had got a task to clean the deck, everything got to be bright and shining, to make it spic and span so to say. On the poop the flag mast was fixed to hoist the flag properly. A male crew member cut capers to disentangle the ropes which were twisted. I told the quartermaster, or perhaps it was the captain, that their ship had been on TV in the News the previous evening. And when he had passed the message to all those girls crew which stood on deck, loud cheers filled the air. I already said that it was a lively affair on this ship and there was so much fun between the crew members.Op weg naar "Willemsoord", een afgebakend havengedeelte op de oude Rijkswerf, liep ik langs kleinere schepen die in de smalle gracht rond de oude Rijkswerf lagen. Veel van dit soort zeilschepen hebben een rijke historie als vrachtschip, vissersschip of pleziervaartuig. Ondertussen begon het zachtjes te regenen en donkere wolken pakte zic weer samen en bedekte de hemel. Dat beloofde nogmaals niet veel goeds voor de rest van de dag.

On the way to " Willemsoord", a delimited port part on the old realm yard, I walked along smaller ships which were lying in the narrow canal around the old realm yard. Many of these kind of sailing ships have a rich history as cargo ship, fishing boat or as pleasure vessel. In the meantime it started raining softly and dark clouds packed together and covered the sky. Again, it did not promise much good for the rest of this second day.Het terrein rondom de replica van het V.O.C.-schip "Prins Willim" lag er verlaten bij, hier en daar stonden een paar bezoekers verscholen in tenten te wachten op beter weer. Onder deze omstandigheden was het ook niet goed mogelijk een geslaagde foto te maken, maar "beter iets dan helemaal niets", dacht ik. Hierbij ook nog maar een oude foto uit 2005 die een iets duidelijker beeld geeft van het schip.

The area around the replica of the V.O.C. - ship " Prince Willim" lay there lonesome, here and there a few visitors took shelter in tents to wait for better weather. Under these circumstances it was not possible to shoot an interesting photograph, but I thought " better something then nothing ". I'll show also a photo which I took in 2005 to give a better impression.Het oorspronkelijke schip dateerde uit 1651. Het valt moeilijk voor te stellen, maar op een dergelijk schip leefden in die tijd rond de 400 bemanningsleden. Op hun lange reizen verloren onderweg velen het leven ten gevolge van ziektes, ongevallen en situaties waarbij gevochten moest worden.

The original ship was made in 1651. It is hard to imagine that in that time, on such a ship, around 400 crew members lived and worked . On long travels many lost their life as a result of sicknesses, accidents and in war situations.Een enorm grote tent was opgebouwd voor optredens van de Marinierskapel. Een aantal jonge mensen hadden zich verzameld op het lege podium en onder de luifel terwijl de regen met bakken naar beneden kwam. Om de tijd te verdrijven en de mensen een beetje te vermaken werden er CD's gedraaid van de Mariniersband. Denk niet dat zij duffe militaire muziek maken want als ze eenmaal beginnen dan swingt het de pan uit.

An enormous marquee had been built for music shows of the Marines Band. A number of youngsters gathered under the porch whereas the rain came down with buckets. To dissipate the time, the few people were amused with music from CD' s of the Marines Band. Do not think that they only make military music. Once they swing into action, they play the stars from heaven.
Deze dag viel letterlijk en figuurlijk in het water. Het was nog droog toen ik 's morgens van huis vertrok, maar gaandeweg betrok de hemel en begon het te regenen. De buien werden steeds heftiger en ik was drijfnat geworden. Tegen zoveel water was geen regenkleding bestand. Ik pakte mijn fotocamera goed in, vertliet mijn schuilplaats en stapte in de regen, op weg naar mijn geparkeerde auto. Hier en daar stonden nog wat mensen te wachten tot de regen zou ophouden maar tevergeefs. Toen ik wegreed besefte ik dat ik nog twee dagen had om de rest van de schepen te bekijken.

This day fell literally and figurative into water. It was still dry when I left home in the morning, but gradually the sky got darker and it began to rain. The showers became heavier and my clothes became soaking wet. No rain clothing was resistant against so much water. I wrapped up my photo camera as good as possible, left my shelter and stepped into the rain, I walked back to my parked car. Here and there sheltered still few people waiting for better circumstances but in vain. When I drove away in my small car I realised that I had two days more to examine the rest of the ships.