Tuesday, 20 May 2008

Vis, Knopen en Splitsen

Fish, Knots and Rope Splices


Toen ik vanmorgen in Den Helder in de viswinkel mijn bestelling plaatste, en de visboer mijn visjes in de hete olie liet zakken, keek ik mijn ogen uit naar al die heerlijke soorten vis in de gekoelde vitrines. De winkel en al het materiaal is daar brandschoon en het ruikt het er altijd naar verse vis en dat stinkt niet! Als vis stinkt, eet het dan niet.

E. & O. E. (errors and omissions excepted)

While I placed my order this morning in the fish shop in Den Helder, and the fish salesman my fishes plunged into hot oil, I looked around and saw all those delicious fish in the cooled showcases. The shop and all materials are always spotless clean there and it smells always as fresh fish and that does not stink! When fish stinks, don't eat it.
De visboer fileerde een verse rauwe haring voor een klant, vroeg of hij hem in stukjes moest snijden, en de klant zei: "Ja, ik eet hem hier op."
De visboer: "Uitjes erbij?
Klant: "Ja graag"
De stukjes haring werden netjes op een schoon porseleinen schaaltje gelegd, gesneden ui werd er over en naast gelegd, en er werd een prikker in een van de stukjes gestoken. De visboer overhandigde het geheel aan de klant die geen moment aarzelde en de eerste brokjes verdwenen al snel onder de neus.

The fish salesman filleted a fresh raw herring for a customer, and asked if he had to cut it in bits, and the customer said: " Yes, I eat it here."
The fish salesman: " Onions?

Customer: " Yes please".
The bits herring were laid on a tidy, clean porcelain dish, and beside the bits herring some cut raw onion. A wooden pricker in one of the bits made this bite complete. The fish salesman handed over the dish to the customer who didn't hesitate a second and the first pieces disappeared under the nose of the customer.


Terwijl mijn visjes nog in de hete olie lagen te sputteren, keek ik nog eens verder en zag aan de wand een groot houten bord met een aantal knopen en splitsen. Dat deed me terugdenken aan heel lang geleden toen ik op een zeevaartschool zat in opleiding voor de koopvaardij. Ik was toen een jongen van 14 jaar. Op die school leerden we naast veel andere zaken ook de kunst van het leggen van knopen en het maken splitsen in touwwerk. Ik bekeek de voorbeelden nog eens goed en herkende de meesten wel, maar een aantal was ik totaal vergeten.

Whereas my fishes still sputtered in hot oil, I looked once more around me and saw a large wooden chalkboard on the wall with a number of knots and splices. That remind me to a very long time ago where I was in training on a nautical school for young men. At that time I was a boy of 14 years old. On that school we learned, beside many other things, also the art of laying knots and to split rope. I examined the examples once more and I recognized most of them but a number I was totally forgotten.


Mijn gebakken visjes waren klaar en werden netjes ingepakt en in een draagtasje gedaan. In de auto op weg naar huis, bleef ik toch nog nadenken over die knopen en splitsen op dat houten bord. En nu thuisgekomen ben ik op internet eens gaan zoeken of ik over dit onderwerp iets kon vinden. En ja hoor.... hier een paar verwijzingen naar heel leuke video's die laten zien hoe je een aantal van die knopen en steken kunt maken.

My fried fishes were ready and were tidy packed in a small bag. In my car, way back home, I still continued to think about those knots and split ropes on that wooden chalkboard. And now,at home I searched on the Internet to find something concerning this subject. And Yes…. here are a couple references to absolute nice videos that show how to make a number of those knots. I hope you can enjoy both videos.Click this link in Dutch, try this one...., really nice:
When you're there... click on the pictures to view a video

And Click this link in English, more complicated, but when you are interested....


Misschien wel aardig om er ook een paar te leren maken. :-)