Friday, 14 August 2009

Weer een verwoestende brand - Another devastating fire

Bron: Noord-Hollands Dagblad


In de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 augustus werden bij een grote brand drie loodsen, waar bloembollen waren opgeslagen, totaal verwoest en een vierde liep grote schade op. In 1 van de loodsen verbleef een groep Poolse arbeiders die in caravans sliepen, maar die konden op tijd worden gewaarschuwd en zich in veiligheid stellen.

In the night of Thursday 13th on Friday August 14th three barns, where flower bulbs had been stored, were totally devastated by a big fire. A fourth barn became heavily damaged. In 1 of the barns stayed a group Polish workers who slept in caravans, but they were warned and brought to a safe place just in time.


Een voorbijganger zag rook uit één van de loodsen komen en belde om ongeveer 10 over 11 direct het alarmnummer 112. Brandweerkorpsen uit Den Helder, Callantsoog, Alkmaar en Schagen rukten uit om de brand te bestrijden maar de brand greep razendsnel om zich heen en was in de wijde omtrek te zien.

Approximately 11:10 PM a passer-by saw smoke coming out from one of the barns and called immediately the emergency number 112. Fire departments from Den Helder, Callantsoog, Alkmaar and Schagen went out to fight the fire but the fire seized super fast and was seen from far in that area.


Niemand is gewond geraakt want de bewoners van het woonhuis en hun kinderen konden ook op tijd in veiligheid worden gebracht net als de Poolse arbeiders. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Één van de Poolse arbeiders vertelde aan de politie dat de brand waarschijnlijk was ontstaan in het ketelhuis van één van de loodsen. Maar onderzoek zal moeten uitwijzen wat er werkelijk is gebeurd.

Nobody has been wounded because the occupants and their children could find safe areas just like the Polish workers. The cause of the fire is still unknown. One of the Polish workers told the police that the fire probably started in the boiler room in one of the barns. But research will make clear what really has happened.


Vroeg in de middag ben ik een kijkje gaan nemen en zag dat de brandweer uit Den Helder en uit Schagen, nog steeds bezig waren met nablussen. Enorme rookwolken stegen nog steeds op uit de ravage die door de brand was aangericht.

Early in the afternoon I went to the place where it all happened and I saw that the fire brigades from Den Helder and Schagen were still busy to damp down the fire. Enormous clouds of smoke rised still up from the ravage which had been caused by the fire.


Bij thuiskomst merkte ik dat mijn kleren, mijn haar en mijn huid enorm stonken door de rook.

Coming home I noticed that my clothing, my hair and my skin stinked enormously by the smoke.

Klik hier op Video om het gefilmde verslag uit het Noord-Hollands Dagblad te bekijken.

Click on Video to view the video report filmed by the daily newspaper -Noord-Hollands Dagblad-.Have a good and safe weekend.