Thursday, 10 July 2008

Wasted talent :-)


Dit is wat ik herontdekte bij het opruimen van mijn kasten. In éen van die kasten stonden nog wat doosjes en kistjes. Die kleine dingen heb ik bewaard omdat die aan mijn ouders en grootmoeder hebben toebehoord. Toen ik een blikken trommeltje openmaakte zaten daar wat oude spullen en krantenknipsels in die mijn grootmoeder bewaard had. En tussen dit alles zoals een rozenkrans en een kruisje, lag een kleine tekening. Op de achterkant had ik vroeger al een aantekening gemaakt dat ik dit tekeningetje heb gemaakt toen ik ongeveer 9 jaar oud was. dus is het van 1947. Ik vond het best leuk om hier even te laten zien welk een talent er aan mij verloren is gegaan :-)

This is what I rediscovered at clearing my cupboards. In one of those cupboards I found some small boxes. I have kept those small things because they have belonged to my parents and grandmother. When I opened a small tin I found some old stuff such as newspaper cuttings my grandmother always had kept in this old tin. And between other things a rosary (to tell one's beads), a little cross and this small drawing. On the backside I had made a note in former days that I made this drawing at the age of approximately 9 years, thus in 1947. I think it's nice to show it here, just to let the world know what a talent was wasted and lost in me. :-)Nu ik er nog eens over nadenk. is dit de afbeelding van Mozes. Ik heb dat nagetekend uit een boek met bijbelse vertellingen. Ook herinner ik mij nog dat het boek een donkerrode kaft had en dat er prachtige pentekeningen in stonden. Mijn geheugen is nog steeds goed. :-)

When I reflect once more, this is an image of Mozes. I have used the picture from a book with biblical stories to reproduce it with pencil. I also remember that the book had a dark red cover and there were splendid pen drawings in the book. My memory is still good. :)