Sunday, 15 November 2009

Another devistating fire

Callantsoog, vrijdag 13 november 2009

Jufo, ligt vaak te slapen naast mijn voeten, dat geeft haar kennelijk een beschermd en rustgevend gevoel. De bejaarde dame is ook een beetje slechthorend geworden en laat nu het baasje maar over haar waken.

Callantsoog, Friday 13 November 2009

Jufo often sleeps next to my feet and it obviously gives her a protected and comforting feeling. The elderly lady became also hard of hearing and now she is expecting from me to watch over her.


Ook is het fijn om op een hondenmatras te rusten met een kledingstuk van het baasje in de buurt. Ze legt haar kop er naast of er bovenop en blijft dan genietend liggen wachten tot ik weer tijd en aandacht aan haar besteed. Het is zo fijn om samen bezig te zijn, maar nu Jufo ouder is geworden en heel veel inspanningen niet meer kan, moeten we onszelf maar vermaken met eenvoudige dingen. Een enkele aanraking is vaak al genoeg om haar ogen te doen glinsteren en even uitbundig te blaffen of een tennisbal bij mij te brengen.

It is also nice to rest on a dogs mattress with a peace of the master's garment. She lays her head next to or on top of the garment and is waiting and enjoying the time till I pay attention to her again. It is so nice to be together, but now Jufo became old she can not do the many efforts we were used to, we only can amuse ourselves with simple things. A single contact is often enough to make her eyes sparkle and to let her exuberant bark or to bring one of her tennis balls to me.


Op ons dagelijkse uitlaatrondje is duidelijk geworden dat de bollen in keurig strakke bloembedden in de grond staan.

On our daily rounds it became clear that the flower bulbs were planted in tight flower beds in the ground.


En daarna afgedekt met een dikke laag stro om ze te beschermen tegen schadelijke weersinvloeden. In het voorjaar schiet alles weer omhoog en kunnen we weer een aantal weken volop genieten van de mooiste kleuren.

And then covered with a thick pack of straw to protect the flower bulbs against harmful weather influences. In the Spring next year, everything shoots upwards and again we can enjoy the abundance of the most beautiful colours for a number of weeks .Callantsoog, vrijdag 14 november 2009

En zoals elke dag weer even naar buiten voor een korte wandeling, maar er hing een indringende geur van brand in de lucht.....

Callantsoog, Friday 14 November 2009

And like every day we went outside for a short walk, but there hung a penetrating smell of fire in the air...


In de verte zag ik rook opstijgen bij een bollenbedrijf aan de andere kant van het bollenveld. Toen ik nog eens goed keek zag ik ook enkele brandweerauto's en auto's van hulpdiensten op de smalle weg staan. Even verder op het pad waar we liepen kwam ik iemand tegen die mij vertelde dat de brand vanmorgen vroeg was uitgebroken in één van de loodsen en dat er mogelijk asbest bij vrijgekomen was. Reden genoeg voor mij om daar niet te dicht in de buur te gaan staan, dus deze keer geen foto's van dichtbij. Het is triest dat er zoveel branden zijn ontstaan de laatste maanden..... Den Helder de Prins Willim, Julianadorp een bollenbedrijf, Schoorl 4x een duinbrand en nu zo dichtbij hier in Callantsoog weer een bollenbedrijf dat in vlammen is opgegaan. Gelukkig zonder persoonlijke ongelukken.

From a distance I saw smoke rising up from a flower bulb farm at the other side of the fields. When I looked better I saw also a few fire engines and cars of emergency services on the narrow road in front of the barns. A little bit further on the path where we walked I met someone who told me that the fire broke out this morning in one of the barns around 5 o'clock and that possibly asbestos had been released with the fire. Reason enough for me to stay away from that area, so this time no hotographs from nearby. It is sad that so many fires started in the last months.... In Den Helder the Prince Willim, Julianadorp a flower bulb business, in the surroundings of a village called Schoorl 4x a dune fire and now here in Callantsoog again a flower bulb business that has been destroyed in flames. Happily enough without personal misfortunes.

All this happened while I was preparing this blog post, so it is a day later then I planned.

Have a nice day and take care.