Monday, 29 June 2009

Sorry!

Heb ik hier iets uit te leggen aan mijn blogvrienden? Misschien wel, maar laat ik volstaan met te zeggen dat ik grote behoefte had aan een langdurige onderbreking en ik heb in die tijd veel aandacht besteed aan het inhalen van grote achterstanden in kennis en vaardigheden met betrekking tot computerprogramma's. In de afgelopen weken heb ik hard gewerkt om die achterstanden in te halen.


Do I have to explain something to my blog friends now? Well, maybe, but I hope it will be enough to say that I needed a lengthy interruption to get things on the rails and I also spent a lot of time and attention for catching up with computer knowledge and skills. In the past weeks I worked hard on several projects, also in and around our house.

Ook moet ik mijn welgemeende excuses aanbieden aan diegenen die zich hebben afgevraagd of alles wel in orde was met mij. Daarom wil ik eenieder bedanken voor de e-mails en commentaren waaruit bezorgdheid sprak. Ik hoop dat deze korte uitleg en mijn verontschuldiging voldoende zijn en dat ik weer stukjes kan schrijven en contacten onderhouden. Ik heb bepaald niet stil gezeten, ben regelmatig op pad gegaan om wat ontspanning te vinden, maar was bij thuiskomst meestal te vermoeid om nog een weblog te schrijven. Ik hoop dat nu ook in te halen, want er liggen foto's klaar met een bijbehorend verhaaltje in mijn gedachten, dus daar gaan we dan.

I also offer my sincere apologies to all of you who asked if everything was fine with me and I want to thank everyone who sent e-mails and left comments to show their interest. I hope that this short explanation and my apologies are sufficient and that I may write again and maintain contact with my blog friends. Thank you for your patience. I did not sit in my chair all the time, I regularly went outdoors to find somewhat distraction, but homecoming I was mostly to tired to write in my weblog due to a lack of energy. I shot a lot of photographs and stored them on my pc and I have an accompanying little story in my mind so.... let's resume and start with this one.Een plek waar altijd iets te beleven valt of waar iets interessants te zien is, is de haven van Den Helder, een plek waar ik al in mijn kinderjaren ronddoolde en waar ik steeds weer terugkeer om te kijken naar de schepen die binnenlopen of uitvaren.

A place to experience or to see something of interest, is the harbor of Den Helder, a place where I already wandered in my childhood, and where I always return to look at the ships arriving or leaving the harbour.Op deze zaterdagochtend waren de meeste vissersschepen al gelost toen ik er rond negen uur langs liep. De vangst was al verkocht, dus werd er schoon schip gemaakt en de netten en het vistuig weer in orde gebracht voor de maandagochtend.

On this Saturday morning most fishing boats were already discharged when I walked along around 09:00 AM. The catch was sold, thus time to clean up the ships and to prepare the nets and the ship for the next trip to sea the next Monday morning.De HD-29 (Den Helder), was één van de laatste kotters die gelost werd. De vangst in kratten met ijs werd rechtstreeks in de transporter geladen.

The HD-29 (Den Helder), was one of the last cutters that became discharged. The catch in crates with ice were loaded directly in the transporter.Deze keer was ik natuurlijk veel te laat om mee te maken hoe de eerste schepen werden gelost en op welke wijze de vis tegenwoordig wordt verhandeld. Achteraf hoorde ik dat dat meestal al plaatsvind om 04:00 uur 's morgens. De volgende keer zal ikop tijd zijn. :-)

Of course....., I was much too late to see how the ships were discharged and how the fish is traded these days. Afterward I heard that this takes place around 04:00 AM. Next time I will be on time. : -)Nu werd de vishal al grondig schoongemaakt, want hygiëne is met vis één van de eerste vereisten. Er wordt dan ook rijkelijk met water gespoeld en gereinigd.

The fish hall was thoroughly cleaned, because hygiene in the fish industry is one of the first requirements. Everything is rinsed and cleaned abundant with water.Klaar om weer uit te varen.

Ready to sail.