Friday, 15 August 2008

The Tall Ships Races 2008

Clipper Stad Amsterdam (Clipper City Amsterdam)

Woensdag 20 augustus 2008 is het dan zover dat dit evenement in Den Helder gaat plaatsvinden en waar tevens de race zal eindigen. Ik ben al enige tijd bezig om mij een beetje voor te bereiden om hier zoveel mogelijk van te zien. Waarschijnlijk heb ik er voordeel bij, niet onbekend te zijn in Den Helder, ik heb er immers vele jaren gewoond en gewerkt en kom er nog steeds regelmatig.

Wednesday August 20, 2008 then this event will take place in Den Helder, where the ships will finish and the races come to an end. I spent some time allready to prepare myself a little bit to see as much as possible of this event. I know the harbor of Den Helder very well and probably is this in my advantage. I have lived and worked in Den Helder many years and I go back there regularly to see all known places.

Ik ben ervan overtuigd dat dit 4-dagen durende spectacel tienduizenden toeschouwers zal trekken. Dat kan wel eens kan oplopen tot rond de 100.000 bezoekers, maar misschien nog wel meer, gezien het internationale karakter.

I am convinced of the fact that this 4-days lasting spectacel will attract ten thousands spectators. It can als be around the 100,000 visitors, perhaps even more, considering the international character of this event.

De schepen zijn op dit ogenblik onderweg van Bergen in Noorwegen en de eerste vaartuigen zijn inmiddels in de buurt van Schotland.

The ships are now on their way from Bergen, Norway to Den Helder, Holland, and the first vessels are meanwhile in the neighbourhood of Scotland.

Ik verheug me er al op om dit schouwspel te mogen zien en ik zal trachten er een paar mooie foto's van te maken, maar of dat helemaal zal lukken in al die drukte, dat moet ik nog maar afwachten. Maar nu alvast een beetje voorpret. Klik op de foto om ook al een beetje in de stemming te komen. Er is ook een beperkte uitleg in het Engels, maar de foto's en plaatjes op deze site spreken voor zichzelf, er is een video aan het eind van de Startpagina.

I am happy to be able to see this spectacle and I will try to shoot a few beautiful photographs. I don't know If I will succeed in that bustle. Meanwhile I have a little bit furrow fun. Click on the photograph to get in the mood for this happening. There is also a limited explanation in English, but the photographs and pictures on that site speak for itself. There is a video available at the bottom of the Start page.

Voorlopig ben ik nog even weg, want er is nog veel te doen hier aan deze kant.

Fijn weekend voor iedereen.

Temporarerly I am away, for there is so much to do on this side.

Nice weekend for everyone