Sunday, 5 August 2012

Gay Pride Amsterdam

Gisteren, zaterdag 4 Augustus 2012 ben ik naar Amsterdam geweest met de bedoeling een tante te bezoeken.  Die tante woont in hartje Amsterdam vlak bij het Waterlooplein en op loopafstand van het Centraal Station. Onderweg, lopend over de Zeedijk, zag ik al heel veel roze versiering en de gay-vlag met de kleuren van de regenboog. Opeens drong het tot mij door dat het vandaag wel eens de dag van  Gay Pride kon zijn. Mijn tante bevestigde dat toen ik bij haar thuis aankwam.Na mijn bezoek aan haar besloot ik de stad in te gaan om zelf te zien wat ik wel eens op de tv had gezien

Yesterday, Saturday, August 4, 2012 I went to Amsterdam with the intention to visit my aunt. She lives in the heart of Amsterdam near Waterloo Square and within walking distance from Central Station. Walking through downtown, I saw lots of pink trim and the gay flag with the  the rainbow colors. Suddenly it dawned on me that today could be the day of Gay Pride. My aunt confirmed that when I asked her. After my visit to her I decided to go downtown to see for myself what I ever saw on TV.


Lopend richting Waterlooplein passeerde ik de Mozes en Aäronkerk en moest mij even oriënteren omdat de omgeving er nu anders uitzag dan ik mij uit mijn jeugd kon herinneren.


Walking towards Waterlooplein I passed the Moses and Aaron Church and had to orient myself because the area looked different now than I could remember from my childhood.

Na een korte wandeling kwam ik uit bij de rivier de Amstel waar langs de kades en op de bruggen duizenden mensen keken naar boten vol mensen die ontzettend veel plezier hadden.  Als je daar naar keek kreeg je zelf ook een blij gevoel want iedereen liet zien dat ze blij waren.


After a short walk I arrived at the Amstel River, along the quays and on the bridges stood thousands of people watching the boats full of peoplewho had lots of fun. Watching at them you got yourself a good feeling because everybody showed that they were happy.


Wat is eigenlijk "Normaal? of is het zelfspot :-)?"
What is "Normal? :-) Or is it self-mockery?"

Lopend door de Kalverstraat richting de Dam. Overal interessante mensen of bijzondere gebeurtenissen die je niet gauw vergeet.


Walking in the Kalverstraat towards the Dam. Everywhere interesting people or special events you'll remember.


 Een stad vol bont gekleurde gezelschappen.

A city full of colorful people.Via de Dam en de Nieuwe Dijk richting Centraal Station.

Via Dam and the New Dike towards Central Station.
Centraal Station Amsterdam waar de trein alweer op mij stond te wachten om me veilig naar huis te brengen. Dit was weer een heel bijzondere dag die je de alledaagse dingen even doet vergeten.


The Amsterdam Central Station where the train was already waiting for me to bring me safely back. This was a very special day to forget the little things of every day.