Wednesday, 28 December 2011

De Storm (1953)More video information


De nacht van 31 januari op 1 februari 1953 kan ik me nog heel levendig herinneren. Ik was 15 jaar en woonde op dat moment tijdelijk bij familie in Den Helder.  Ik weet nog precies hoe wij rond de tafel zaten met een kleine radio inons midden om te luisteren naar de ontwikkelingen, waar de dijken doorbraken en welke dorpen het meest te lijden hadden. Het was afschuwelijk om te horen welke verliezen deze storm aan mensenlevens en verdronken dieren aanrichtte, buiten alle materiĆ«le schade gerekend. Uiteindelijk verloren 1836 mensen het leven. Hurricane Katrina deed mij onmiddelijk denken aan wat eerder gebeurde in de provincie Zeeland op 3 februari 1953.

I can still very vivid remember the night of January 31 - February 1, 1953 . I was 15 years and was living at that time temporarily with relatives in Den Helder. I remember exactly how we came together with a small radio in the middle to listen to the developments, where the dikes broke and which villages suffered most. It was horrible to hear how this storm loss of human lives and animals inflicted, beside all physical damage. Finally died 1836 people. Hurricane Katrina made ​​me immediately think of what happened earlier in the province of Zeeland on February 3, 1953.


http://bit.ly/u7S6Ig