Wednesday, 24 August 2011

Regenachtige Nazomer - Rainy Late Summer


 23 augustus 2011. De tactiek van een roedelleider. Als eerste zag Boris, de witte herder en roedelleider, Rex staan en keek hem aan.

2011 August 23. The tactics of a pack leader. First saw Boris, the white shepherd and  pack leader, Rex and looked at him.

Rex was zichtbaar onder de indruk van dit witte gevaarte en reageerde daarop respectvol door op veilige afstand te blijven staan.

Rex was visibly impressed by this white giant and responded by staying respectfully at a safe distance.


Boris had duidelijk gemaakt dat hij de baas was en dat je niet zomaar zijn roedel mocht binnenkomen. Er was niets voorgevallen, alleen die zwijgende blik en zijn forse gestalte waren voldoende om repect af te dwingen.

Boris had made ​​it clear that he was the boss and Rex was not allowed to join the pack without his permission. Nothing happened, only the silent gaze and his considerable stature was enough to enforce respect.

Er werd nog wel gekeken of het goed begrepen was en zo verliep deze ontmoeting tussen een 10 jaar oude roedelleider en mijn 3½ jaar jonge herder. Er valt voor ons  mensen veel te leren van deze dieren.

Boris kept watching if Rex understood what he meant, and so went this encounter between a 10 year old pack leader and my 3 ½ year old shepherd. There is much for us humans to learn from these animals.
24 augustus 2011. Vandaag heeft Rex weer twee leuke vriendjes ontmoet en mee gestoeid en gerend. Dit is Spoon, een 9 maanden oude Staffordshire Bull Terrier. Een ontzettend leuke hond, erg gespierd en razendsnel. Hij was heel erg energiek en bijna niet te stoppen met spelen, dus werd hij op een gegeven ogenblik aangelijnd om hem te laten bedaren.

August 24, 2011. Today Rex met two great friends to play and to run with. First 'Spoon'  a 9 month old Staffordshire Bull Terrier. A very nice dog, very muscular and fast and very energetic. Hard to stop playing, so at certain point we had to lead him to be calm.
Aan de lijn ging hij nog maar even door met kuilen graven, hij moest zijn energie kwijt en Rex vatte hem een paar keer in zijn nek en drukte hem op de grond om hem te kalmeren en wonderlijk genoeg lukte dat heel snel.

On the leash he still went on and began to dig holes, he had so much energy and Rex took him a few times in his neck (not mean) and pressed him softly on the ground to calm him down and miraculously it worked very quickly.
Na Spoon kregen we gezelschap van de negen maanden oude Tommy, weer zon'n leuke jonge hond. Ik ben vergeten te vragen aan zijn baasje van welk ras Tommy was, maar ik weet haast zeker dat het een Berner Sennen is. Als ik het fout heb dan hoor ik het wel. 


After 'Spoon' we met the nine-month-old 'Tommy', again such a nice doggie. I forgot to ask his boss what race Tommy was, but I'm pretty sure it was a Berner Sennen Dog. If I'm wrong please let me know.


Na al dat spelen en rennen gingen we weer voldaan naar huis en waren we het miezerige weer van de hele ochtend alweer vergeten.

After all that playing and running we went home and we were satisfied and forgotten the drizzly weather of the morning.